Online kalkulačka pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

Kalkulace pojištění
Zadání osobních údajů
Rekapitulace pojištění
Porovnáme Vám aktuální nabídky pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání

Souhlas zájemce se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím tlačítka Souhlas se zpracováním osobních údajů na www.nablbost.cz uděluji společnosti Specialisté na odpovědnost (IČ: 05290040) následující souhlasy:

  • V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů, respektive souhlas s využíváním rodného čísla.
  • V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, souhlas k využití podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení.
  • V souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění určeným subjektům.
  • V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“), uděluji souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem:
   • přípravy návrhu na uzavření pojistné smlouvy
   • marketingového zpracování za účelem výběru vhodných subjektů k oslovení a přípravy a tvorby analýz o anonymizované struktuře (zejména věkové, pohlavní, geografické, příjmové atd.) zájemců, včetně jejich (míněny analýzy) následného využití k účelu dle předchozích dvou odrážek. Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 5 zákona uděluji souhlas k tomu, aby k údajům v rozsahu podle ustanovení § 5 odst. 5 zákona.

Všechny výše uvedené souhlasy uděluje zájemce pojistiteli na dobu od okamžiku jejich udělení pojistiteli do uplynutí 100 let od jejich udělení. Dále souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států, a to ve smyslu ustanovení § 27 zákona.